ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Všechny články

TIP 1: Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání 

Ve firmě se soustředíme na efektivní řízení týmů a strategií, kde manažeři tráví čas komunikací s lidmi a zlepšováním procesů, nikoli administrativou. Díky ALITEO zefektivňujeme schůzky a procesy, zajišťujeme lepší přípravu a koordinaci úkolů, což vede k rychlejšímu dosahování cílů a lepší organizaci práce.

Ve firmě se řídíme zásadou, že manažer se má primárně zabývat řízením svých týmů a strategií. Tedy má se většinu svého času věnovat komunikaci s lidmi, vyhodnocováním dat a informací a neustálému zlepšování procesů. Vše ostatní jsou činnosti, které jsou pro něj neefektivní, nepřináší žádnou přidanou hodnotu a mnohdy jej ani nebaví. 

Klasickým příkladem je řízení schůzek, kdy manažer je odpovědný za organizaci a procesní řízení schůzky, dosahování cílů, time management a prověření, že veškeré dohody a úkoly byly správně zaznamenány. Rozhodně nemá být asistentka ostatním účastníkům, prohledávat staré zápisy, maily, dožadovat se informací jak jsme na tom s plněním úkolů atd.. 

Z naší zkušenosti v KARAT Software, k nejvýraznějšímu zvýšení efektivity porad došlo implementací následujících klíčových změn: 

 • Včasná příprava jednotlivých bodů porady je v režii jednotlivých účastníků. V ALITEO zakládají body porady sami, včetně správných podkladů, příloh atd. 
 • Všichni jsou automaticky průběžně informováni o programu a jeho změnách, mají online k dispozici potřebné informace a podklady a mohou se tak řádně připravit. 
 • Nedílnou součástí porad bývá kontrola úkolů. ALITEO podporuje jednoduché nalezení a přiřazení úkolů, které mají být v rámci schůzky projednány (úkoly z minulých porad týmu. projektové úkoly atd.) 
 • Důležitá je potřeba kooperace mezi týmy, kdy např. obchodníci potřebují po vedení společnosti souhlas s cenovou nabídkou na klíčovou zakázku. ALITEO umožňuje tuto žádost jednoduše předat k vyjádření z jednoho týmu do druhého včetně všech souvisejících informací. 
Jak to vypadá v praxi z pohledu manažera?  
 • Mým úkolem je včas naplánovat do kalendáře schůzky daného týmu (pokud je to možné, tak plánujeme až 12 měsíců dopředu).  
 • Následně online sleduji, jak postupně přibývají body k řešení, jak jsou připraveny k projednání.  
 • K poradě jednoduše připojím úkoly, které mají být zkontrolovány, a projdu si požadavky z jiných týmů, které nám poslali k vyjádření.  

Tedy nezabývám se tím, jak shromáždit na poradu správná data a podklady – to za mě řeší proces a ALITEO. Mým úkolem je připravit se na vlastní obsah – pročíst přípravy, požádat kolegy o doplňující informace.  

Jaké jsou přínosy ve zlepšení vedení porad? 
 • Zásadně lepší připravenost účastníků na program. Body nejsou odkládány z důvodu nedostatečných informací atd. 
 • Rychlejší dosahování kvalitnějších výsledků – souvisí s lepší přípravou jednotlivých bodů, online informování účastníků o změnách a z toho vyplývající možnosti vyžádat si dopřesnění 
 • Násobně lepší práce s dohodami z minulých porad – nezapomíná se zadané úkoly, není diskuse o tom, na čem jsme se vlastně dohodli. 
 • Lepší řízení času trvání porady – každý bod má svou časovou náročnost a vedoucí porady tak může řešit případné problémy (dohoda o prodloužení porady, přesun bodů na další poradu atd..) 

Mohlo by vás zajímat

Všechny články

TIP 1: Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání 

Ve firmě se soustředíme na efektivní řízení týmů a strategií, kde manažeři tráví čas komunikací s lidmi a zlepšováním procesů, nikoli administrativou. Díky ALITEO zefektivňujeme schůzky a procesy, zajišťujeme lepší přípravu a koordinaci úkolů, což vede k rychlejšímu dosahování cílů a lepší organizaci práce.

TIP 2: Průběh a řízení schůzky, online vytváření zápisu a návazných úkolů

V KARAT Software řídíme porady, kde rotujeme roli vedoucího pro lepší přípravu a průběh setkání. ALITEO nám umožňuje snadné přesuny bodů porady a komplexní zápisy, zajišťující efektivní sledování úkolů v reálném čase.

TIP 3: Průběžná kontrola úkolů a dohod učiněných v rámci schůzek

V naší firmě pravidelné schůzky managementu řeší strategická rozhodnutí a reakce na vývoj projektů. Před ALITEO bylo sledování úkolů a získávání informací zdlouhavé. Nyní ALITEO umožňuje jednotný systém řízení, zvyšuje průhlednost a efektivitu, šetří čas a předchází nedorozuměním.

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena