ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Všechny články

ALITEO: Klíčové důvody, proč začlenit procesní řízení do vašeho podnikání

Význam procesního řízení a rozlišení mezi projektem a procesem v ALITEO.
Napsal Daniel / 14.Říj.2023

Rozlišení pojmů: Projekt a Proces

Proces, jako souhrn dobře definovaných a strukturovaných kroků směřujících k dosažení konkrétního cíle, je tepnou úspěšné organizace. Umožňuje nám systematicky přistupovat k práci, zajišťuje konzistentnost a kvalitu výsledků a zároveň minimalizuje prostor pro chyby či neefektivnost. V digitálním nástroji ALITEO je proces zhmotněn ve formě „Pracovního prostoru“, kde si jednotlivá oddělení mohou vytvořit vlastní „recepturu“ pro dosažení požadovaných výsledků.

Samotný projekt v ALITEO není pouze o náhodném plnění úkolů, ale představuje aplikaci nadefinovaného procesu (v pracovním prostoru) v praxi, kde každý úkol a krok jsou strategicky navrženy tak, aby úspěšně navigovaly tým směrem k cíli.

Jaké vlastnosti by měl projekt mít

 • Procesně ukotven: Vychází z nastavení daného pracovního prostoru.
 • Časově omezený: Má stanovený časový rámec.
 • Definovaný stavem: Každý z projektů se může nacházet v jednom ze stavů podle pokroku řešení, nebo informovat o riziku v čase nebo kvalitě.
 • Personálně definovaný: Projekt má členy s oprávněními, kteří mohou mít charakter interních nebo externích uživatelů.
 • Specifikuje vstupy: Definuje zdroje nebo specifika díky projektovým atributům.
 • Využívá zdroje: Nástroje řízení projektu v podobě, porad, řídících úkolů, dokumentů, SLA a reportů.
 • Výstup: Má konkrétní očekávaný výsledek a umožňuje vykazovat a fakturovat čas na projekt nebo jeho části.

Kontinuita vs Jednorázovost

Některé projekty mohou být kontinuální, tedy nemají striktně definovaný konec, ale spíše se zaměřují na běžný provoz a komunikaci (support projekt, interní helpdesk, HR projekt atd…). Zde ALITEO může fungovat jako místo, kde lze takové projekty spravovat.

Procesní modelování

"Pracovní prostory", lze vnímat jako prostor pro definování rámce procesu pro dané oddělení a mohou být převedeny do procesního modelu. Tento model poskytuje přehled o tom, jak jsou jednotlivé procesy ve společnosti prováděny, a to pomocí grafické mapy procesů.

Význam procesů

Procesy, jakékoli postupné kroky, které následně představují kompletní pracovní tok, jsou životně důležité pro chod každé organizace a měly by být důkladně definovány a dokumentovány.

Procesní mapa vs Procesní model

 • Procesní mapa: Poskytuje úplný pohled na všechny procesy.
 • Procesní model: Detailně popisuje a vizualizuje jeden konkrétní proces.

Proč zavést procesní řízení?

 1. Zaměření na práci: Propojení projektů, úkolů, stavů, atributů a podúloh usnadňuje práci a minimalizuje šanci na prohlédnutí klíčových kroků.
 2. Kvalita výstupu: Zajistí konzistentní kvalitu výstupů tím, že zajistí dodržování optimálních postupů a firemního know-how.
 3. Delegace úkolů: Jasně definované procesy usnadňují delegaci úkolů a zapojení nových členů týmu.
 4. Úspora zdrojů: Minimalizuje promrhaný čas a energii tím, že objasní, jaké jsou následující kroky v procesu.

Aplikace v praxi

Například proces zpracování zákaznického požadavku na support, může být komplexnější, než se zdá. Všechny postupy, které je třeba provést, mohou být rozděleny do jasně definovaných kroků, aby se zajistila kvalita a konzistentnost.

Jak to funguje v ALITEO?

ALITEO nabízí tři úrovně procesního řízení:

 • Základní procesy: Projekty/Týmy, úkoly
 • Středně složité procesy: Projekty/Týmy, úkoly, podúlohy, vazby a atributy úloh
 • Komplexní procesy: Projekty/Tímy, úkoly, podúlohy, vazby, atributy úkolů, projektů, výkazů práce, automatiky komentářů a řešitelů, etapy a stavy úkolů, SLA atp.

ALITEO tedy umožňuje nejen správu projektů, které mohou reprezentovat jakýkoli datový celek, ale také podporuje vytváření, sledování a optimalizaci procesů.

Jak začít s procesním řízením?

 • Definovat: Co je cílem procesu?
 • Modelovat: Jaké jsou klíčové kroky?
 • Analyzovat: Jak můžeme proces měřit a hodnotit?
 • Optimalizovat: Jak lze proces zlepšit?
 • Realizovat: Jak můžeme proces aplikovat do praxe?

ALITEO: Vaše cesta k efektivnímu procesnímu řízení

Přístup ALITEO umožňuje organizacím vytvářet, sledovat a měřit procesy jako pracovní prostory prostřednictvím projektů a zajišťovat tak konzistentní výkony, výsledky a podporovat tak kontinuální zlepšování. S ALITEO tedy nejenže udržíte všechny své projekty pod kontrolou, ale také vytvoříte robustní systém pro řízení a zlepšování vašich procesů – a to vše na jednom místě.

Mohlo by vás zajímat

Všechny články

TIP 1: Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání 

Ve firmě se soustředíme na efektivní řízení týmů a strategií, kde manažeři tráví čas komunikací s lidmi a zlepšováním procesů, nikoli administrativou. Díky ALITEO zefektivňujeme schůzky a procesy, zajišťujeme lepší přípravu a koordinaci úkolů, což vede k rychlejšímu dosahování cílů a lepší organizaci práce.

TIP 2: Průběh a řízení schůzky, online vytváření zápisu a návazných úkolů

V KARAT Software řídíme porady, kde rotujeme roli vedoucího pro lepší přípravu a průběh setkání. ALITEO nám umožňuje snadné přesuny bodů porady a komplexní zápisy, zajišťující efektivní sledování úkolů v reálném čase.

TIP 3: Průběžná kontrola úkolů a dohod učiněných v rámci schůzek

V naší firmě pravidelné schůzky managementu řeší strategická rozhodnutí a reakce na vývoj projektů. Před ALITEO bylo sledování úkolů a získávání informací zdlouhavé. Nyní ALITEO umožňuje jednotný systém řízení, zvyšuje průhlednost a efektivitu, šetří čas a předchází nedorozuměním.

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena