ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Rubrika: Zkušenosti uživatelů

TIP 1: Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání 

Ve firmě se soustředíme na efektivní řízení týmů a strategií, kde manažeři tráví čas komunikací s lidmi a zlepšováním procesů, nikoli administrativou. Díky ALITEO zefektivňujeme schůzky a procesy, zajišťujeme lepší přípravu a koordinaci úkolů, což vede k rychlejšímu dosahování cílů a lepší organizaci práce.

TIP 2: Průběh a řízení schůzky, online vytváření zápisu a návazných úkolů

V KARAT Software řídíme porady, kde rotujeme roli vedoucího pro lepší přípravu a průběh setkání. ALITEO nám umožňuje snadné přesuny bodů porady a komplexní zápisy, zajišťující efektivní sledování úkolů v reálném čase.

TIP 3: Průběžná kontrola úkolů a dohod učiněných v rámci schůzek

V naší firmě pravidelné schůzky managementu řeší strategická rozhodnutí a reakce na vývoj projektů. Před ALITEO bylo sledování úkolů a získávání informací zdlouhavé. Nyní ALITEO umožňuje jednotný systém řízení, zvyšuje průhlednost a efektivitu, šetří čas a předchází nedorozuměním.

TIP 4: Jak „donutit“ ostatní, aby začali používat pro svou práci SW jako je například ALITEO

Ať již jsem působil jako obchodník, obchodní ředitel nebo CEO, vždy jsem řešil stejný problém, a to hned ze dvou pohledů. Jak správně našim zákazníkům představit výhody řešení, které nabízíme, ale také jak jim pomoci toto řešení zavést do praxe.

TIP 5: Jednou ze základních dovedností manažera je umění organizovat svou vlastní práci

S tím souvisí volba priorit – troufám si tvrdit, že všichni toho máme víc, než je možné zvládnout. Jenže jak poznat, že můj čas s ohledem na veškeré schůzky, práci na strategii, řešení úkolů, operativu atd. již přesáhnul zvládnutelnou mez?

TIP 6: Mějte přehled

Jedním z významných faktorů stresu manažerů je neustálý pocit, že jim něco ve firmě protéká mezi prsty, nedostávají se k nim aktuální informace o důležitých věcech. A proto se snaží vytvářet různé platformy pro předávání informací, průběžné referování o klíčových obchodních případech, projektech.

TIP 7: Delegujte bez obav

Dnes bych se rád zamyslel nad tím, co je to delegování, proč by na této své dovednosti měli manažeři neustále pracovat, a hlavně jak s delegováním souvisí nějaký informační systém, jako je například ALITEO?
Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena