ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Všechny funkcionality

Novinky a aktualizace

Na co se můžete těšit v dalších verzích

Aktualizace 24

Šablony projektů, úkolů a opakování

Šablony projektů: ALITEO představuje novinku - šablony projektů, které značně usnadňují práci. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvořit si předdefinovanou strukturu projektů a úkolů, kterou mohou použít při startu nového projektu. Všechna nastavení, atributy, sekce, úkoly, přílohy atp. budou automaticky začleněny do nového projektu a k dispozici pro vašeho projektového managera.

Šablony úkolů a opakované úkoly: Chceme, abyste automatizovali co nejvíce práce. Proto jsme do ALITEO přidali možnost šablon úkolů, které umožní vytvoření stejné úlohy na jeden klik. Navíc si můžete nastavit její opakování, které zajistí automatické vytváření úkolů ve stanovený čas, například pro automatickou fakturaci a mnoho jiných činností, na které by nebylo dobré zapomenout.

Optimalizace práce s dokumenty v ALITEO

Zobrazení poslední úpravy: Přidali jsme důležitou funkci, která uživatelům umožňuje vidět přesný čas poslední online úpravy dokumentu. Díky tomu máte vždy přehled, kdy byl dokument naposledy aktualizován, což zvyšuje transparentnost práce a efektivitu týmové spolupráce.

Správa dokumentů: Rozšířili jsme možnosti správy dokumentů o dvě nové funkce – nyní můžete s lehkostí přejmenovat jakýkoli uložený dokument a vytvořit jeho duplikát. Tyto změny jsou navrženy tak, aby vám poskytly větší kontrolu nad vašimi soubory a zjednodušily organizaci dokumentů.

Velikost nahraných příloh a dokumentů: Od teď můžete vidět přesnou velikost každého souboru přímo v seznamu dokumentů. Tato nová funkce vám umožní lépe spravovat úložný prostor a rychleji identifikovat a organizovat vaše soubory podle jejich velikosti.

ALITEO portál pro zadavatele

Nová funkce v ALITEO nyní umožňuje prohlížení zadaných úkolů neregistrovaným uživatelům přímo z e-mailové notifikace. Klepnutím na odkaz v e-mailu se zadavatel dostane do ALITEO portálu, což mu umožní vidět všechny relevantní informace, interagovat s úkolem, přidávat komentáře, přílohy a další data. Také si může zobrazit všechny úkoly, které zadal prostřednictvím e-mailu do vaší společnosti, a mít tak přehled o všem, na čem se pracuje.

Zobrazení úkolů a projektů pomocí Ganttu

ALITEO přináší významné inovace v plánování projektů a úkolů prostřednictvím Ganttova diagramu. Umožňuje intuitivně naplánovat začátky a konce úkolů s možností úpravy trvání a sekcí projektu pouhým přetažením. Diagram zobrazuje klíčové údaje včetně řešitele a trvání. Navíc, při posunu projektu, sekce, nebo mateřské úlohy, ALITEO nabízí možnost přeplánovat všechny související úkoly v návaznosti, což zajišťuje koherentnost plánování. Všechny změny se efektivně aplikují po aktivaci režimu změn. Režim změn lze také použít pro tvorbu variací plánování a zajistit tak vždy nejlepší možný plán vašeho projektu.

Automatické portfolio

ALITEO představuje "Automatické portfolio", pokročilou funkci navrženou pro optimalizaci správy helpdesk projektů. Tato inteligentní funkcionalita automaticky identifikuje a přiřadí případy od zákazníků, zaznamenané prostřednictvím e-mailu, k příslušnému zákaznickému portfoliu na základě shody kontaktů. Umožňuje centralizované zpracování a hodnocení SLA a úkolů pro všechny zákazníky v jednom projektu, zároveň poskytuje detailní rozdělení a analýzu podle jednotlivých zákazníků, čímž výrazně zvyšuje efektivitu a přehlednost v řešení požadavků.

Takto vybrané portfolio se zobrazuje v drobečkové navigaci. V případě, že se najde shoda s kontaktem ve více než jednom portfoliu, systém na to uživatele upozorní a umožní mu vybrat, pod které portfolio úlohu mě přiřadit.

Nápověda uzavření úkolu

Inovovali jsme přístup k uzavírání úkolů, který výrazně zvýší procento fyzicky uzavřených úkolů: Po otevření úkolu ve stavu "žádost o uzavření" nebo "žádost o zrušení" a daný uživatel je jejím vlastníkem, zobrazí se dialogové okno s možnostmi "schválit/zamítnout uzavření" , "schválit/zamítnout zrušení", podle aktuálního stavu úkolu.

Pomocníka lze aktivovat v nastaveních pracovního prostoru pro otevření úlohy, nebo při publikování komentáře. Po schválení nebo zrušení úlohy se zobrazí další dialogové okno s povinnými atributy nebo spokojeností.

Tato funkčnost je pomocí pro všechny společnosti, kterým záleží na tom, aby bylo procento uzavřených úkolů zadavatelem co nejvyšší, neboť do velké míry odstraňuje problém, kdy zadavatelé reagují na komentáře, ale zapomínají úkol uzavřít.

Optimalizace funkčnosti SLA

Rozšíření možnosti správy SLA: Serverový filtr v evidenci projektů nyní zahrnuje podmínku pro aktivní SLA, s možností přehledu projektů s platným SLA k určitému datu.

Vizuál projektu obohacujeme o badge, který jasně indikuje aktivní SLA na projektu. Widgety jsou také vylepšeny o zobrazení hodnot SLA (oprava/reakce) jako konkrétní hodnoty na ose Y. To vám umožní efektivně sledovat časy řešení a zlepšit interní workflow.

Kopírování úkolu

ALITEO posouvá efektivitu práce s úlohami na vyšší úroveň s novou funkcí kopírování úloh. Přímo z detailu úkolu, prostřednictvím ikony tří teček, můžete nyní úkol jednoduše zkopírovat.

Tato novinka umožňuje kopírování nejen základních dat úlohy, ale také všech atributů (zadávaných při vytvoření úlohy) a rovněž i příloh nebo to-do do. Kopírovaný úkol lze umístit kdekoli v rámci pracovních prostorů. Nechte rutinní práci na nás a soustřeďte se na to, co je opravdu důležité.

Rozšíření vytváření úkolu o přidání vazby

ALITEO přináší dynamickou novinku do procesu vytváření úkolů. Při přidávání nového úkolu nyní můžete okamžitě přidat i nové vazby, což umožňuje efektivní propojení úkolů s dalšími souvisejícími úkoly potřebnými pro řešení.

Tato funkce zjednodušuje organizaci práce a podporuje hlubší integraci důležitých úkolů, čímž zvyšuje produktivitu a zlepšuje přehled o projektech.

Další vylepšení, zlepšující uživatelský komfort

Inteligentní řízení notifikací a úkolů podle stavu projektu v ALITEO

Přicházíme s novou vlastností, která umožňuje efektivnější plánování projektů tím, že ve stavu „plánovaný“ systém neodesílá notifikace a nezařazuje úkoly do reakčních, pro řešitele. Až při přechodu projektu do stavu "v realizaci" nebo jakéhokoli jiného aktivního stavu se aktivují notifikace a úkoly se zařadí do reakčních. Tato funkce je ideální pro fázi přípravy projektu, kdy ještě nejste připraveni ke komunikaci s týmem nebo zúčastněnými stranami.

Interaktivní dashboardy s přizpůsobitelným zobrazováním dat:

ALITEO inovuje dashboardy přidáním možnosti dynamického přizpůsobování zobrazených dat. Uživatelé mohou nyní prostřednictvím zaškrtávacích políček přímo na grafu interagovat a rozhodnout, které datové sady chtějí zobrazit nebo skrýt. Tato funkce poskytuje vyšší úroveň personalizace a flexibility při analýze komplexních datových sad, což usnadňuje uživatelům získávání přesných a relevantních informací z jejich dashboardů.

Řazení:

Do ALITEO jsme zapracovali vylepšený vizuál seřazení nad evidencemi, které je mnohem intuitivnější a umožňuje rozhodnout se, v jakém směru chcete svá data zobrazit.

Filtrování nad dílčími úkoly a vazbami:

Přibyla možnost efektivního filtrování v sekci dílčích úkolů a vazeb – nyní můžete snadno rozlišit, která jsou otevřená a která uzavřená. Tato funkce zjednodušuje správu vašich úkolů a umožňuje vám rychleji najít potřebné informace.

API deaktivace uživatele:

Přichází nová možnost - deaktivace uživatelů prostřednictvím API. Toto rozšíření umožňuje automatizované řízení přístupu uživatelů, což zefektivňuje správu účtů a zabezpečení platformy.

Ikona zapnutých notifikací u následujícího:

ALITEO nyní umožňuje zobrazit informace o tom, zda sledující uživatel v úloze má zapnuté podrobné notifikace. Tato funkce zlepšuje komunikaci a zajišťuje viditelnost, zda všichni zúčastnění jsou efektivně informováni o důležitých aktualizacích.

Notifikace a úroveň soukromí:

V nejnovější aktualizaci ALITEO přinášíme vylepšenou personalizaci notifikací pro všechny uživatele. S ohledem na oprávnění každého uživatele nyní e-mailové notifikace precizně zohledňují přístup k informacím o stavu řešení úloh. Navíc zavádíme nový prvek – zobrazení soukromí komentářů a úkolů přímo v notifikacích. Tyto inovace zajišťují, že každý dostává jen relevantní a oprávněné informace, čímž posilujeme ochranu soukromí a zvyšujeme efektivitu komunikace v rámci vašich projektů.

Upravuje vkládání předdefinovaných komentářů:

Inteligentní vkládání předdefinovaných komentářů přímo do textu, kde se nachází kurzor, čímž výrazně zvyšuje pohodlí a efektivitu práce s komentáři. V případě, že v textovém poli není určena pozice kurzoru, systém automaticky vloží nový řádek před vložením komentáře. Tato funkcionalita zjednodušuje a zrychluje proces přidávání často používaných komentářů, čímž podporuje rychlejší a efektivnější komunikaci v rámci úkolů.

Oblíbené projekty a týmy:

ALITEO přináší dvě významná vylepšení pro lepší orientaci v projektech a týmech. Na hlavní obrazovce nyní uvidíte všechny oblíbené projekty a týmy, ne jen ty oblíbené, kterých jste členem. Také jsme rozšířili filtr na projekty a týmy o možnost zvolit si "Jen oblíbené projekty/tímy", čímž zefektivňujeme navigaci a zjednodušujeme přístup k nejčastěji používaným zdrojům.

Správa příloh v úkolech:

V rámci této aktualizace rozšiřujeme možnosti správy pracovního prostoru přidáním funkcionality, která umožňuje mazání příloh v úkolech. Toto parametrizování pracovního prostoru přidává vrstvu flexibility, poskytující uživatelům větší kontrolu nad správou souborů a dokumentů přiřazených k úkolům.

Vylepšení fitrování serverového (pohledy):

Multiselect na uživatele: ALITEO přináší zásadní vylepšení v filtrování dat, umožňující uživatelům ve výběrovém dialogu přidat více osob do podmínky, například pro řešitele, vlastníky nebo sledující. Tato novinka poskytuje větší flexibilitu a přesnost při organizaci a sledování úloh, zefektivňuje týmovou spolupráci a optimalizuje proces vyhledávání relevantních úkolů podle konkrétních řešitelů.

Rozšíření serverového filtru o custom etapy: ALITEO vylepšuje serverový filtr (pohledů) přidáním možnosti rozpadu na custom etapy pro společnosti, které mají takové etapy definované. Toto rozšíření umožňuje přesnější filtrování a segmentaci úkolů podle specifických fází pracovního procesu, čímž zvyšuje efektivitu a umožňuje lepší přizpůsobení workflow potřebám organizace.

Informace o firmě v portfoliu:

Inovovali jsme evidenci portfolia o důležité údaje o firmě. Uživatelé nyní mohou do svých záznamů přidat fakturační údaje a také místo sídla firmy, včetně prolinku na mapu. Toto rozšíření poskytuje kompletní přehled o firemních informacích, což usnadňuje organizaci a přístup k důležitým detailům přímo z portfolia projektů.


Rozšíření notifikačních pravomocí pro Supervizory (read only)

ALITEO umožňuje supervizorům v režimu pouze pro čtení aktivovat podrobná upozornění nad úkoly, zvyšujíc tak jejich přehled o dění. Notifikace zůstanou aktivní, s výjimkou případů, kdy je úloha archivována, což zajišťuje, že supervizoři mají přístup k relevantním informacím v reálném čase, zatímco udržují ochranu dat a integritu archivovaného obsahu.

Rozšíření hromadných změn nad úkoly:

přidali jsme možnost hromadné změny řešitele úkolů. Toto vylepšení poskytuje uživatelům větší flexibilitu a efektivitu při správě úloh, umožňující hromadné změny, týkající se řešitele, podle aktuálních potřeb týmu nebo projektu.

Vylepšení klientského filtru:

ALITEO přináší dvě významná vylepšení pro zlepšení uživatelské zkušenosti. První inovace zahrnuje přidání ikon ke standardním datům v klientském filtru, čímž se zvyšuje vizuální přehlednost a intuitivnost rozhraní.

Druhé vylepšení spočívá v zapamatování stavu sbalení a rozbalení položek klientského filtru. Tyto aktualizace jsou navrženy tak, aby poskytly plynulejší a personalizovanější interakci s platformou.

Aktualizace 23.2

ALITEO přichází s novým nástrojem pro správu licencí a tarifů

Chápeme, jak je důležité mít kontrolu nad nákupem a správou licencí a tarifů pro vaši společnost. S radostí vám představujeme nové rozhraní v ALITEO, které vám umožní snadno a efektivně spravovat licence pro vaše zaměstnance.

Co to znamená pro vás?

 1. Přímá kontrola nad licencemi: Okamžitý přístup k nákupu, obnovení nebo zrušení licencí pro vaše zaměstnance přímo v ALITEO.
 2. Výběr z různých tarifů: Na základě vašich potřeb můžete vybrat z různých tarifů, které nabízejí různé sady vlastností. Tarif je soubor vlastností, které jsou k dispozici pro vaši společnost, zatímco licence představuje oprávnění uživatele s definovanou cenou v rámci vámi zvoleného tarifu.
 3. Jednoduchý přehled: Nový interface je intuitivní a přehledný, což vám umožní rychle získat informace o aktuálním stavu vašich licencí a tarifů.
 4. Flexibilita pro rostoucí týmy: S naším novým nástrojem můžete snadno dokupovat licence nebo přecházet na vyšší tarify, když váš tým roste.
 5. Task Booster: Funkce umožňuje překročit limit licence na úkoly o 100 % po dobu 5 dnů. Funkce Task Booster je ideální pro společnosti, které používají ALITEO jako helpdesk nebo nástroj podpory a potřebují zajistit, aby všechny požadavky a problémy jejich zákazníků našly cestu k nim, aniž by se musely obávat omezení licence.

Doplnění ikony zapnutých upozornění na přehledu úkolů a v detailu

Vývojový tým ALITEO neustále pracuje na tom, abyste měli lepší kontrolu nad svými projekty a řízením vaší společnosti. Na základě vaší zpětné vazby a naší neustálé snahy o zlepšování vám přinášíme dvě novinky, které vám ještě více zjednoduší práci s upozorněními:

 1. Přehled zapnutých upozornění na přehledu úkolů: Abyste měli jasný přehled o tom, na které úkoly jste si nastavili podrobná upozornění, doplnili jsme vizuál úkolu na přehledu o ikonu, kterou naleznete i v detailu úkolu a slouží k zapnutí podrobných upozornění na úkolu. Už nikdy tak nezmeškáte důležitou aktualizaci na úkolu!
 2. Redesignovaný přepínač upozornění v detailu úkolu: Chcete upravit nastavení upozornění pro konkrétní úkol? Navštivte detail úkolu, kde najdete nový přepínač. Pouhým kliknutím můžete upozornění zapnout nebo vypnout, což vám dává ještě větší kontrolu nad tím, jak a kdy dostáváte informace o změnách v rámci úkolu.

Hromadné výběry a změny nad evidencemi

Rozumět potřebám našich uživatelů je pro nás klíčové. Víme, že v dynamickém prostředí, kde se řeší množství úkolů a projektů, je každá vteřina důležitá. Proto jsme v ALITEO přidali novou funkci, která vám umožní zrychlit a zefektivnit vaši práci.

Co nového přinášíme?

 1. Vybrat vše na jedno kliknutí: S naší novou funkcí "Vybrat vše" můžete jednoduše označit všechny objekty zobrazené na aktuální stránce. Tím ušetříte čas a snížíte prostor pro chyby.
 2. Hromadné změny s lehkostí: Po výběru všech objektů můžete jednoduše provést hromadné změny, například aktualizovat stav úkolů, přiřadit řešitele, přidat nebo odstranit štítky a další.
 3. Jednoduchost a intuitivnost: Nová funkce je navržena tak, aby byla co nejjednodušší pro pochopení a používání. Díky její integraci do uživatelského rozhraní ALITEO můžete zvýšit svoji produktivitu bez potřeby dlouhého zvykání.

Možnost aktivace soustažnosti termínů mateřské a dílčí úkoly

V rámci neustálého zlepšování ALITEO jsme přidali nové nastavení v sekci "Pracovní prostor". Toto nastavení zajišťuje lepší uspořádání a logiku mezi mateřskými a dílčími úkoly.

Jak to funguje?

 1. Termíny dílčích úkolů: Pokud je nastavení aktivováno, termín na dílčím úkolu nemůže přesáhnout termín na mateřském úkolu. To zajišťuje, že všechny díly úkolu jsou naplánovány a dokončeny v rámci časového rámce mateřského úkolu.
 2. Výběr termínu: Při výběru termínu pro dílčí úkol budou všechna nesouladná data deaktivována v dialogovém okně, což zajišťuje, že nelze vybrat datum, které by bylo v rozporu s termínem mateřského úkolu.
 3. Ukončení mateřského úkolu: Mateřský úkol nelze uzavřít, pokud nejsou všechny její dílčí úkoly ukončeny. Tím se zajistí, že hlavní úkoly se neuzavřou předčasně a všechny související úkoly jsou řádně dokončeny.

Tato nová funkcionalita je zaměřena na zvýšení přesnosti a efektivnosti řízení projektů. Zajišťuje, že všechny úkoly jsou v souladu a v rámci stanovených termínů.

Skrývání prázdných sekcí a podsekcí

S cílem zlepšit čitelnost a přehlednost v ALITEO jsme implementovali nové nastavení týkající se zobrazení sekcí a podsekcí:

Jak to funguje?

 1. Skrývání prázdných sekcí a podsekcí: Pokud hlavní sekce neobsahuje žádný úkol a nemá podsekci s úkolem, nebude automaticky zobrazena. Na druhé straně, pokud hlavní sekce obsahuje podsekci s alespoň jeden úkol, bude zobrazena.
 2. Flexibilita v nastaveních: Zobrazení nebo skrytí prázdných sekcí a podsekcí můžete přizpůsobit v dalších možnostech na "...", což vám dává větší kontrolu nad tím, jak chcete organizovat svůj pracovní prostor.
 3. Rychlá manipulace s podsekcemi: Přidali jsme tlačítko, kterým můžete s jedním kliknutím sbalit nebo rozbalit všechny podsekce. Toto vylepšení vám umožní rychle a efektivně pracovat s velkým množstvím informací a udržovat si přehled o vašich projektech.

Vylepšený přehled výkazů práce v ALITEO

V rámci zlepšení uživatelské zkušenosti a efektivity v ALITEO jsme udělali drobnou, ale významnou změnu v zobrazení výkazů práce:

Co je nového?

 1. Automatické součtování hodnot: Na všech evidencích, kde se zobrazují výkazy práce, jsme nastavili přepínač součtu jako výchozí na "zapnutý". To znamená, že při otevření dané evidence již automaticky uvidíte součtové hodnoty bez nutnosti manuálního aktivování této funkce.
 2. Efektivní práce se součtovými hodnotami: Tímto krokem chceme zajistit, abyste mohli okamžitě pracovat se součtovými hodnotami a získali rychlý přehled o výkonu, nákladech nebo čase v rámci vašich projektů.

Tato aktualizace je součástí naší neustálé snahy o poskytnutí co nejlepšího nástroje pro řízení projektů a práce s daty. V ALITEO vás chceme podpořit v co nejúčinnější práci a doufáme, že tato novinka vám v tom pomůže.

Hromadné akce, verifikace nad výkazy práce

Abychom vám umožnili efektivněji a rychleji řídit výkazy práce, přidali jsme do ALITEO možnost provést hromadné změny přímo z přehledu výkazů.

Co je nového?

 1. Výběr všech objektů: Pouhým kliknutím můžete vybrat všechny objekty na aktuální stránce výkazů práce. Tím ušetříte čas a minimalizujete možnost chyb při manuálním výběru.
 2. Hromadné akce: Po výběru objektů máte k dispozici několik možností hromadných změn:
  • Verifikace: Potvrdíte všechny vybrané výkazy práce najednou.
  • Zamítnutí: Můžete hromadně zamítnout vybrané výkazy.
  • Zrušení verifikace: Pokud potřebujete vrátit vybrané výkazy do původního stavu, můžete rychle zrušit jejich verifikaci.
  • Mazání: V případě potřeby můžete rychle a efektivně vymazat více výkazů současně.
 3. Rychlost a efektivita: Tato nová funkcionalita vám umožní pracovat s výkazy práce rychleji a efektivněji, čímž ušetříte čas a snížíte chybovost.

Doplnění nastavení pro správu termínů úkolů v ALITEO

S cílem poskytnout větší flexibilitu a kontrolu nad termíny úkolů, jsme na váš podnět přidali nová nastavení na pracovní prostor. Tato nastavení umožňují definovat, kdo může měnit termíny ukončení a zahájení úloh.

Jak to funguje?

 1. Nastavení pro termín ukončení úkolu:
  • Pouze vlastník úkolu: Pouze osoba, která je vlastníkem úkolu, může měnit její termín ukončení.
  • Kdokoli: Jakýkoli člen týmu může měnit termíny ukončení úkolů.
  • Schválení vlastníkem: Změny termínů ukončení musí být schváleny vlastníkem úkolu.
 2. Notifikace a schvalování změn při termínu ukončení: V případě, že je vyžadováno schválení vlastníkem pro změnu termínu ukončení:
  • Upozornění v pravém panelu: Vlastník úkolu obdrží upozornění do pravého panelu, kde může přímo potvrdit nebo odmítnout navrhovanou změnu termínu.
  • Pop-up v úkolu: Pokud vlastník vstoupí do detailu úkolu, objeví se mu vyskakovací okno s informacemi o žádosti na posunutí termínu a možností schválit navrhovaný termín nebo jej zamítnout.

 1. Nastavení pro termín zahájení úkolu:
  • Pouze vlastník úkolu: Pouze vlastník úkolu má oprávnění měnit termín zahájení úkolu.
  • Kdokoli: Jakýkoli člen týmu může měnit termíny zahájení úkolů.

Toto nastavení poskytuje větší kontrolu nad plánováním a termíny úkolů, umožňuje efektivnější koordinaci týmu a zajišťuje, že změny termínů jsou v souladu s potřebami a prioritami projektu.

Multibutton pro Vazby a Úkoly

S cílem usnadnit a zrychlit proces přidávání souvisejících úkolů, jsme do ALITEO implementovali novou funkci v dialogu nebo u tlačítka "+Nová vazba".

Jak to funguje?

 1. Přidávání nových úkolů jako vazby:
  • Když budete pracovat na úkolu a uznáte za nutné vytvořit nový úkol, který je s ním přímo spojen, můžete to udělat přímo z dialogu nebo pomocí tlačítka "+Nová vazba".
  • Po vytvoření nového úkolu se úkol automaticky stane vazbou k aktuálně zobrazenému úkolu. To znamená, že mezi těmito úkoly vznikne vztah, který je ihned zřejmý a zaznamenaný v systému.
 2. Efektivnější správa a propojení úkolů:
  • Tato funkce umožňuje rychleji a efektivněji vytvářet propojení mezi úkoly, což je obzvláště užitečné při komplexních projektech nebo úkolech, které vyžadují koordinovanou práci na více frontách.
  • Ušetříte čas, který byste jinak strávili přidáváním úkolů a následným manuálním vytvářením vazeb.

Portfolio: centralizovaná evidence pro vaše projekty

V rámci neustálého rozšiřování funkčností ALITEO, přinášíme vám novou možnost - "Portfolio". Tato evidence je navržena tak, aby sloužila jako centralizovaný bod pro správu a přehled vašich projektů, partnerů, dodavatelů, zákazníků nebo dokonce rámcových projektů.

Hlavní funkce a výhody portfolia

 1. Flexibilní a rozšiřovatelná evidence:
  • Portfolio umožňuje evidovat různé typy subjektů – od firem až po konkrétní projekty. Můžete jej využít jako databázi vašich partnerů, dodavatelů, zákazníků nebo jako přehled o vašich rámcových projektech.
  • Díky nastavením v části společnosti si můžete portfolio přizpůsobit podle svých potřeb a přidávat další typy záznamů.
 2. Sdružování projektů pod jednu střechu:
  • Primárním úkolem portfolia je poskytnout vám možnost sdružit více projektů pod jeden organizovaný celek. Toto uspořádání usnadňuje správu a přehled o všech souvisejících aktivitách.
 3. Vlastní kontakty a dashboardy:
  • V rámci každého portfolia můžete vytvořit vlastní kontakty a dashboardy, které vám poskytnou uzpůsobený pohled na důležité údaje a metriky.
 4. Integrace s projektovými úkoly:
  • Portfolio na záložce "Projektové úkoly" umožňuje zobrazit všechny úkoly ze všech projektů, které jste si rozhodli do portfolia přidat. Toto zajišťuje komplexní přehled o všech aktivitách a úkolech spojených s daným portfoliem.
 5. Lepší filtrace a přiřazení projektů:
  • Díky portfoliu můžete lépe filtrovat a přiřazovat projekty ke specifickým zákazníkům nebo typům aktivit. Tato datová struktura tak umožňuje efektivnější organizaci a sledování projektů v rámci vaší firmy.

Ukončení sekcí a projektů

V rámci našich neustálých snah o zlepšení ALITEO jsme přidali novou funkčnost, která umožňuje definovat a vizualizovat ukončení sekcí a celých projektů.

Podrobnosti o nové funkcionalitě:

 1. Nastavení ukončení pro sekce a projekty:
  • Do nastavení sekcí a projektů jsme přidali možnost definovat jejich skutečné ukončení. Nyní můžete jednoduše nastavit, kdy očekáváte, že bude projekt nebo sekce ukončena a zároveň kdy je skutečně ukončíte.
 2. Vizualizace trvání a stavu sekcí:
  • Pro sekce lze vizualizovat nejen jejich trvání, ale také stav, zda jsou aktivní nebo ukončené. Toto vám poskytne lepší přehled o průběhu jednotlivých částí vašich projektů.
 3. Rozlišení stavů sekcí:
  • Systém rozlišuje a vizualizuje dva specifické stavy sekcí:
   • Sekce "Přetéká" a je otevřená: Tento stav znamená, že sekce překročila předpokládaný termín ukončení, ale je stále aktivní.
   • Sekce „Přetéká“ a je uzavřena: V tomto případě sekce také překročila svůj termín, ale již byla ukončen
 4. Vizualizace uzavřené sekce:
  • Když je sekce uzavřena, v systému se to zobrazuje specifickou vizualizací. To vám umožní na první pohled rozpoznat, které části projektu jsou dokončeny a které ještě vyžadují vaši pozornost.

Tato nová funkce je součástí neustálého zlepšování ALITEO a poskytování komplexních a intuitivních nástrojů pro správu vašich projektů.

Doplnění SLA widgetů o procentuální míru plnění SLA

V ALITEO jsme rozšířili možnosti dashboardů a jejich widgetů o novou důležitou funkci – zobrazení úspěšnosti dodržování SLA (Service Level Agreement). Tato novinka přináší ještě lepší přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti vašich projektů a týmů.

Hlavní vlastnosti:

 1. Procentuální vyhodnocení SLA úspěšnosti:
  • Na vašem dashboardu si můžete nyní snadno zobrazit, jaké procento SLA bylo úspěšně dodrženo. Tato funkce poskytuje okamžitý přehled o celkové úspěšnosti vašich projektů v rámci splnění SLA.
 2. Vizualizace konkrétních metrík:
  • Kromě celkového procentuálního vyhodnocení můžete na dashboardech zobrazit také úspěšnost konkrétních metrik, jako jsou response time (čas reakce) nebo repair time (čas opravy). Toto umožňuje lépe pochopit a analyzovat specifické oblasti, kde může být zapotřebí zlepšení.
 3. Flexibilní konfigurace widgetů:
  • Widgety na dashboardech jsou plně konfigurovatelné, což vám umožňuje nastavit a přizpůsobit si zobrazení informací podle vašich potřeb a preferencí.

Parametrizace resetu SLA při změně atributu nebo priority

V ALITEO jsme do nastavení SLA pro pracovní prostory a projekty přidali nové nastavení. Toto nastavení vám umožňuje lépe kopírovat vaše SLA smlouvy a přizpůsobit plynutí response time (čas reakce) a repair time (čas opravy) v souvislosti se změnami priorit nebo jiných atributů, které ovlivňují SLA.

Podrobnosti o nové funkcionalitě:

Nastavení resetování SLA:

 • Nyní můžete nastavit, zda chcete, aby se response time nebo repair time resetoval při změně priority nebo jiného atributu ovlivňujícího SLA, nebo zda má čas běžet dále beze změny. Toto poskytuje větší flexibilitu a kontrolu nad tím, jak jsou vaše SLA měřeny a hodnoceny.
 • Zároveň umožňuje lépe řídit očekávání a závazky vůči zákazníkům. Je to součást naší snahy neustále zlepšovat ALITEO a poskytovat vám nástroj, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

Klientský filtr na projektech

Přidali jsme nový klientský filtr na přehledu projektů, který výrazně zlepšuje vaši schopnost filtrovat a pracovat s daty projektu. Tato novinka přináší větší flexibilitu a efektivitu při správě a analýze projektových informací.

Hlavní vlastnosti nové funkce:

 1. Rozšířené možnosti filtrování:
  • Nový klientský filtr na přehledu projektů vám umožňuje filtrovat všechna standardní data projektu, jakož i různé atributy. Toto umožňuje rychlejší a přesnější vyhledávání specifických projektových informací.
 2. Zvýšená produktivita a přehlednost:
  • Díky tomuto vylepšení můžete lépe spravovat a analyzovat data, což vám umožní efektivněji řídit projekty a udržet si přehled o různých aspektech vašich operací.

Parametrizace sladění termínů mateřských a dílčích úkolů

Přidali jsme důležitá nastavení v rámci pracovního prostoru, která zajišťují lepší soulad a koordinaci mezi mateřskými a dílčími úkoly. Tato funkce přispívá k efektivnějšímu a logickému řízení projektů.

Podrobnosti o nové funkcionalitě:

 1. Ohraničení termínu na dílčích úkolech:
  • Nově přidané nastavení umožnuje situaci, kdy termín na dílčím úkolu nemůže přesáhnout termín na mateřském úkolu. Toto zajišťuje, že všechny dílčí úkoly jsou v souladu s hlavním časovým rámcem projektu.
 2. Vizualizace nevhodných dat:
  • Všechna data, která nevyhovují tomuto pravidlu, budou automaticky deaktivována v dialogovém okně pro výběr termínu. Toto usnadňuje plánování a snižuje riziko termínových konfliktů.
 3. Zabránění uzavření mateřského úkolu:
  • V případě aktivace tohoto nastavení systém zajistí, že mateřský úkol nemůže být uzavřen, pokud nejsou všechny dílčí úkoly ukončeny. Při pokusu o uzavření mateřského úkolu se zobrazí upozornění ve vztahu k tlačítku na uzavření/zrušení úkolu, což zajišťuje, že všechny součásti projektu jsou dokončeny před jeho finálním uzavřením.

Tato aktualizace je navržena tak, aby podporovala lepší koordinaci a sledování pokroku projektů, zajišťující, že všechny úkoly jsou v souladu a dokončeny ve stanovených termínech.

Aktualizace emailových upozornění: přidání vlastníka případu pro lepší koordinaci úkolů

Do emailových notifikací přidali nový objekt. Nyní, v každém takovém upozornění, kromě názvu a navigace, přibude i informace o vlastníkovi případu.

Klíčové aspekty této aktualizace:

 1. Viditelnost vlastníka případu:
  • Vlastník případu, ať už je to konkrétní osoba nebo anonymní účet, bude nyní zobrazen v emailových upozorněních. To pomůže zlepšit přehlednost a koordinaci mezi týmy.
 2. Interní viditelnost:
  • Tato informace bude viditelná pouze pro interní členy společnosti, čímž se zajistí zachování důvěrnosti a interní komunikace.

Tento nový prvek je navržen tak, aby poskytl lepší přehled a podpořil efektivní spolupráci v rámci vašich projektů.

Vylepšení chování pravidel na etapách a stavech v úkolech

Aktualizovali jsme chování pravidel na etapách úkolů, aby bylo flexibilnější a intuitivnější.

Podrobnosti o aktualizaci:

 1. Změna při rušení stavu úlohy:
  • Pokud se etapa úlohy (čeká na reakci/pozastavené nebo zamítnutí žádosti o uzavření/zrušení) ruší, neaplikují se pravidla na řešitele. Úkol se vrátí původnímu řešiteli do stavu/etapy, v jaké se dříve nacházel.
 2. Zrušení stavu úkolu odpovědí vlastníka:
  • Pravidlo se neaplikuje ani v případě, kdy se zruší reakce na vlastníka úkolu v důsledku napsání komentáře vlastníkem.
 3. Aplikace pravidel při změně stavu:
  • Při přepnutí úkolu ze stavu (čeká na reakci/pozastaveno nebo žádost o uzavření/zrušení) kliknutím na jinou etapu nebo stav, se aplikují všechna pravidla podle nastavení.

Tato aktualizace zlepšuje flexibilitu a efektivitu správy úkolů, umožňující uživatelům lépe řídit a přizpůsobit procesy podle potřeb projektu.

Přidání hodnotitele na uzavřeném úkolu a vylepšený vizuál uzavřených úkolů

Ve snaze ještě více zlepšit přehlednost a uživatelskou zkušenost, jsme přidali několik nových funkcí, které umožní uživatelům lépe identifikovat, sledovat a analyzovat hodnocení spokojenosti.

Podrobnosti o nových funkcích:

 1. Pole "Hodnotil" a avatar hodnotící osoby:
  • Od teď, v každém úkolu, který byl hodnocen ze strany zadavatele, naleznete pole "Hodnotil", které zobrazuje jméno osoby, která hodnotila, spolu s jejím avatarem umístěným v rámci prvního řádku levého panelu nad hodnocením. Toto poskytuje okamžitou vizuální identifikaci.
 2. Filtrování hodnotících osob v klientském filtru:
  • Rozšířili jsme klientský filtr tak, aby uživatelé mohli snadno vyhledávat a zobrazovat případy hodnocené konkrétními osobami, což umožní efektivnější sledování a analýzu spokojenosti klientů.
 3. Změněný vizuál uzavřeného úkolu po hodnocení:
  • Změnili jsme vizuál uzavřeného úkolu na přehledu úkolů po hodnocení. Pokud bylo k hodnocení přidáno i textové vyjádření, hodnocení spolu s komentářem nyní nahrazuje původní popis na přehledu úkolů v zobrazení uzavřeného úkolu, čímž se zlepšuje přehlednost a kontext hodnocení.

Doplnění API : Znovuodeslání pozvánek uživatelům prostřednictvím API/Synchronizace

S cílem usnadnit správu uživatelů a zlepšit proces onboardingu, ALITEO nyní nabízí možnost znovu odeslat pozvánky uživatelům do společnosti přes API nebo synchronizaci. Tato funkce je navržena tak, aby zjednodušila a automatizovala procesy související s přidáváním nových členů týmu.

Více k API na tomto odkazu.

Mohlo by vás zajímat

Všechny funkcionality
Porady
Vytvořte porady s kýmkoli a kdykoli. Pak je synchronizujte se svým kalendářem. ALITEO umožňuje definovat jejich obsah, vytvářet body schůzek a propojovat je s úkoly.
Customizace
Nastavte si ALITEO přesně podle vašich procesů a posuňte digitalizaci, řízení a kontakt se zákazníkem ve vaší společnosti na vyšší úroveň.
Úrovně soukromí
Využívejte jeden nástroj pro komunikaci ve firmě, ale i směrem ven. Nemusíte se bát o viditelnost vašich dat. ALITEO je nástroj, který umožňuje strukturovat soukromí vašich komentářů, úkolů, projektů/týmů, příloh a jiných evidencí tak, že budou viditelné jen tomu, pro koho jsou určeny.

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena