ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Všechny články

TIP 3: Průběžná kontrola úkolů a dohod učiněných v rámci schůzek

V naší firmě pravidelné schůzky managementu řeší strategická rozhodnutí a reakce na vývoj projektů. Před ALITEO bylo sledování úkolů a získávání informací zdlouhavé. Nyní ALITEO umožňuje jednotný systém řízení, zvyšuje průhlednost a efektivitu, šetří čas a předchází nedorozuměním.

Management naší firmy se schází každý týden. Děláme strategická rozhodnutí, reagujeme na aktuální vývoj u zákazníků, na projektech, ve společnosti – to asi všichni znáte. To v praxi znamená, že každý rok absolvujeme cca 45-50 schůzek (a to pouze v rámci tohoto týmu), kdy z každé z nich vzniká 3-10 úkolů, přičemž řešení některých úkolů zabere i měsíce = nejsme schopni mít z porady na poradu tzv. čistý stůl.

Než jsme začali používat ALITEO, řešili jsme v rámci porad tyto hlavní problémy:

  • Velký časový prostor jsme věnovali vzájemnému informování o průběhu plnění zadaných úkolů. Původní nástroj pro řízení porad nebyl tím, který jsme používali na vlastní management průběhu skutečného řešení úkolu. Na poradě jsme si úkol zaevidovali, ale veškeré informace o průběhu jeho řešení byly systémech, které používali jednotliví řešitelé.
  • Zjistit si aktuální stav úkolu znamenalo sehnat řešitele a zeptat se. To samozřejmě obě strany zdržuje, navíc pokud má o informace zájem více lidí, tak řešitel stráví spoustu času opakováním stejných informací na různé strany.
  • Složitě jsme vyhledávali důležité informace z minulých porad. Například pokud jsme v rámci kontroly úkolů udělali nějakou dohodu, byla součástí zápisu dané porady a neměla žádnou informační vazbu k úkolu jako takovému. Následné dohledávání bylo problematické.

Zásadním posunem k současnému stavu bylo, že díky vlastnostem ALITEO jej lidé přijali jako nástroj pro své osobní řízení a řešení úkolů, projektů.

Co jsou hlavní přínosy v používání ALITEO pro řízení porad v naší společnosti?

  • Jednotnost systému pro všechny pracovníky od konzultantů po management umožňuje provázanost informací a procesů. Pokud například na naší poradě zadáme úkol, který má dopad do interakce se zákazníkem, vidíme prostřednictvím vazeb návazných úkolů až na konkrétní komunikaci konzultanta s uživatelem a umíme si jednoduše ověřit, zda řešení odpovídá našemu zadání.
  • Jednoznačnost a průkaznost průběhu práce na úkolu, dohod a kontrol. Každý úkol si s sebou nese kompletní historii. Při jeho kontrole vidíme, na které poradě jsme jej zadali, z jakého bodu vznikl, jaké byly podklady. Vidíme také na kterých poradách jsme se jím zabývali a s jakým výsledkem, které týmy se nám k němu vyjadřovali, kde vnikly případné časové prodlevy.
  • Ušetříme spoustu času vzájemným referováním o stavu úkolů, informace si navíc můžeme zjistit kdykoliv online. Nepotřebujeme se nikoho ptát, máme nezkreslené informace v reálném čase. To nám umožnilo zásadně zefektivnit pravidelné kontroly úkolů. Účastníci porady si pročtou historii jejich řešení a doptávají se na případné nejasnosti.
  • Předcházení problémům, nedorozuměním, zbytečné práci kolegů. A opět za to mohou online a kompletní informace o řešení úkolů. Můžeme si tak průběžně kontrolovat, zda bylo správně pochopenu zadání, že řešení probíhá správným směrem a tempem. Případně můžeme zasáhnout IHNED a ne až po další poradě, kde se dozvíme, že problém stihnul narůst do nepříjemných problémů.

Mohlo by vás zajímat

Všechny články

TIP 1: Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání 

Ve firmě se soustředíme na efektivní řízení týmů a strategií, kde manažeři tráví čas komunikací s lidmi a zlepšováním procesů, nikoli administrativou. Díky ALITEO zefektivňujeme schůzky a procesy, zajišťujeme lepší přípravu a koordinaci úkolů, což vede k rychlejšímu dosahování cílů a lepší organizaci práce.

TIP 2: Průběh a řízení schůzky, online vytváření zápisu a návazných úkolů

V KARAT Software řídíme porady, kde rotujeme roli vedoucího pro lepší přípravu a průběh setkání. ALITEO nám umožňuje snadné přesuny bodů porady a komplexní zápisy, zajišťující efektivní sledování úkolů v reálném čase.

TIP 3: Průběžná kontrola úkolů a dohod učiněných v rámci schůzek

V naší firmě pravidelné schůzky managementu řeší strategická rozhodnutí a reakce na vývoj projektů. Před ALITEO bylo sledování úkolů a získávání informací zdlouhavé. Nyní ALITEO umožňuje jednotný systém řízení, zvyšuje průhlednost a efektivitu, šetří čas a předchází nedorozuměním.

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena