ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Ve firmě se řídíme zásadou, že manažer se má primárně zabývat řízením svých týmů a strategií. Tedy má se většinu svého času věnovat komunikaci s lidmi, vyhodnocováním dat a informací a neustálému zlepšování procesů. Vše ostatní jsou činnosti, které jsou pro něj neefektivní, nepřináší žádnou přidanou hodnotu a mnohdy jej ani nebaví. 

Klasickým příkladem je řízení schůzek, kdy manažer je odpovědný za organizaci a procesní řízení schůzky, dosahování cílů, time management a prověření, že veškeré dohody a úkoly byly správně zaznamenány. Rozhodně nemá být asistentka ostatním účastníkům, prohledávat staré zápisy, maily, dožadovat se informací jak jsme na tom s plněním úkolů atd.. 

Z naší zkušenosti v KARAT Software, k nejvýraznějšímu zvýšení efektivity porad došlo implementací následujících klíčových změn: 

Jak to vypadá v praxi z pohledu manažera?  

Tedy nezabývám se tím, jak shromáždit na poradu správná data a podklady – to za mě řeší proces a ALITEO. Mým úkolem je připravit se na vlastní obsah – pročíst přípravy, požádat kolegy o doplňující informace.  

Jaké jsou přínosy ve zlepšení vedení porad? 

Jak jsme si řekli v článku Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání, velmi důležitým prvkem úspěchu porady je pečlivá příprava podkladů k jednotlivým bodům porady a následná příprava všech účastníků. To je nezbytnou, nikoliv však jedinou podmínkou úspěchu.

Jak řídíme porady v KARAT Software?

Jaké jsou přínosy, které sledujeme

Management naší firmy se schází každý týden. Děláme strategická rozhodnutí, reagujeme na aktuální vývoj u zákazníků, na projektech, ve společnosti – to asi všichni znáte. To v praxi znamená, že každý rok absolvujeme cca 45-50 schůzek (a to pouze v rámci tohoto týmu), kdy z každé z nich vzniká 3-10 úkolů, přičemž řešení některých úkolů zabere i měsíce = nejsme schopni mít z porady na poradu tzv. čistý stůl.

Než jsme začali používat ALITEO, řešili jsme v rámci porad tyto hlavní problémy:

Zásadním posunem k současnému stavu bylo, že díky vlastnostem ALITEO jej lidé přijali jako nástroj pro své osobní řízení a řešení úkolů, projektů.

Co jsou hlavní přínosy v používání ALITEO pro řízení porad v naší společnosti?

Ať již jsem působil jako obchodník, obchodní ředitel nebo CEO, vždy jsem řešil stejný problém, a to hned ze dvou pohledů.

V několika následujících bodech se pokusím shrnout kroky, které dle mých zkušeností vedou k úspěchu v implementaci produktu jako je ALITEO.

Dodržování těchto zásad vám bude stačit, abyste systém uvedli do života v rámci vašeho týmu. A s velkou pravděpodobností začnou členové týmu vyžadovat jeho využívání ve svých týmech – ani jim se nebude chtít přidělávat si práci a dělat ostatním asistentku.

Pokud se vám podaří tyto 2 strategie zkombinovat a systém obecně je navržen tak, že je reálně užitečný, máte vyhráno. Odměnou vám bude to, že vaši lidé se nebudou zabývat byrokracií, a budou věnovat více času práci, pro kterou jste si je do firmy najali.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena