ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Ve firmě se řídíme zásadou, že manažer se má primárně zabývat řízením svých týmů a strategií. Tedy má se většinu svého času věnovat komunikaci s lidmi, vyhodnocováním dat a informací a neustálému zlepšování procesů. Vše ostatní jsou činnosti, které jsou pro něj neefektivní, nepřináší žádnou přidanou hodnotu a mnohdy jej ani nebaví. 

Klasickým příkladem je řízení schůzek, kdy manažer je odpovědný za organizaci a procesní řízení schůzky, dosahování cílů, time management a prověření, že veškeré dohody a úkoly byly správně zaznamenány. Rozhodně nemá být asistentka ostatním účastníkům, prohledávat staré zápisy, maily, dožadovat se informací jak jsme na tom s plněním úkolů atd.. 

Z naší zkušenosti v KARAT Software, k nejvýraznějšímu zvýšení efektivity porad došlo implementací následujících klíčových změn: 

Jak to vypadá v praxi z pohledu manažera?  

Tedy nezabývám se tím, jak shromáždit na poradu správná data a podklady – to za mě řeší proces a ALITEO. Mým úkolem je připravit se na vlastní obsah – pročíst přípravy, požádat kolegy o doplňující informace.  

Jaké jsou přínosy ve zlepšení vedení porad? 

Jak jsme si řekli v článku Dynamické vytváření obsahu a programu schůzky, porady, jednání, velmi důležitým prvkem úspěchu porady je pečlivá příprava podkladů k jednotlivým bodům porady a následná příprava všech účastníků. To je nezbytnou, nikoliv však jedinou podmínkou úspěchu.

Jak řídíme porady v KARAT Software?

Jaké jsou přínosy, které sledujeme

Management naší firmy se schází každý týden. Děláme strategická rozhodnutí, reagujeme na aktuální vývoj u zákazníků, na projektech, ve společnosti – to asi všichni znáte. To v praxi znamená, že každý rok absolvujeme cca 45-50 schůzek (a to pouze v rámci tohoto týmu), kdy z každé z nich vzniká 3-10 úkolů, přičemž řešení některých úkolů zabere i měsíce = nejsme schopni mít z porady na poradu tzv. čistý stůl.

Než jsme začali používat ALITEO, řešili jsme v rámci porad tyto hlavní problémy:

Zásadním posunem k současnému stavu bylo, že díky vlastnostem ALITEO jej lidé přijali jako nástroj pro své osobní řízení a řešení úkolů, projektů.

Co jsou hlavní přínosy v používání ALITEO pro řízení porad v naší společnosti?

Ať již jsem působil jako obchodník, obchodní ředitel nebo CEO, vždy jsem řešil stejný problém, a to hned ze dvou pohledů.

V několika následujících bodech se pokusím shrnout kroky, které dle mých zkušeností vedou k úspěchu v implementaci produktu jako je ALITEO.

Dodržování těchto zásad vám bude stačit, abyste systém uvedli do života v rámci vašeho týmu. A s velkou pravděpodobností začnou členové týmu vyžadovat jeho využívání ve svých týmech – ani jim se nebude chtít přidělávat si práci a dělat ostatním asistentku.

Pokud se vám podaří tyto 2 strategie zkombinovat a systém obecně je navržen tak, že je reálně užitečný, máte vyhráno. Odměnou vám bude to, že vaši lidé se nebudou zabývat byrokracií, a budou věnovat více času práci, pro kterou jste si je do firmy najali.

S tím souvisí volba priorit – troufám si tvrdit, že všichni toho máme víc, než je možné zvládnout.

Jenže jak poznat, že můj čas s ohledem na veškeré schůzky, práci na strategii, řešení úkolů, operativu atd. již přesáhnul zvládnutelnou mez?

Cesta k řešení tohoto problému vede přes pečlivou práci s kalendářem – časovým rozvrhem každého pracovního dne.

To není nijak převratné – kalendář pro plánování schůzek a různých událostí používá asi každý. Aby to celé fungovalo, je potřeba do kalendáře doplnit druhou, velmi významnou, a z mých zkušeností v souvislosti s plánováním času opomíjenou část činností. V principu jde o práci na strategii, řešení jednotlivých úkolů a nezbytnou operativu.

Pokud chcete být skutečným pánem svého času a pracovat dle skutečných priorit, doporučuji dodržovat následující pravidla:

Co tento systém přináší:

Je důležité si uvědomit, že tento princip nefunguje jen v případě vašeho času. Tímto způsobem můžete pracovat se svými kolegy. Jsou skutečně tak vytížení, jak tvrdí? Dělají věci, které mají dělat, nebo věci, které je baví?

Další přidanou hodnotou je, že díky systému (jako např. ALITEO) máte veškeré informace, které pro svou práci potřebujete na jednom místě. To vám umožňuje splnit si další manažerský sen – Mít dokonalý přehled o tom, co se na firmě děje.

„Jakmile bude na projektu něco nového, dejte mi vědět.“

„O řešení úkolu mne průběžně informujte“

Také tyto nebo jim podobné věty patří do vašeho manažerského života? Jedním z významných faktorů stresu manažerů je neustálý pocit, že jim něco ve firmě protéká mezi prsty, nedostávají se k nim aktuální informace o důležitých věcech. A proto se snaží vytvářet různé platformy pro předávání informací, průběžné referování o klíčových obchodních případech, projektech. Maily, telefonáty, schůzky, porady.

Problémy tohoto systému:

Jak z toho ven:

Opravdu je to tak jednoduché? Stačí splnit jen 2 podmínky? Ano, je. Dokonce je to tak, že složitá je vlastně jen jedna – „Pracovníci si musí informace o postupu svých projektů, úkolů atd. zaznamenávat v jednotném systému“.

Háček je v tom, že zabezpečit, aby se nějaký systém stal jednotnou platformou, kam si budou pracovníci průběžně vkládat důležité informace, není jednoduché. Z našich zkušeností fungují 2 cesty, jak to zařídit:

V praxi to samozřejmě funguje tak, že neexistuje jednoduchý a jednotný postup. Asi se budete pohybovat mezi oběma strategiemi:

Proč to celé podstupovat?

Z osobní zkušenosti vidím jako klíčové následující přínosy:

Mít přehled o tom co se na firmě děje v kombinaci se schopností být pánem svého času (TIP 5) Vás posouvá k lepší práci se svými kolegy a vaší ochotě ve větší míře delegovat (TIP 7).

Dnes bych se rád zamyslel nad tím, co je to delegování, proč by na této své dovednosti měli manažeři neustále pracovat, a hlavně jak s delegováním souvisí nějaký informační systém, jako je například ALITEO?

Dobrý manažer je jako rodič, který se snaží připravit své děti na to, aby byly v životě samostatné, byly schopné si za každých okolností poradit samy a upřímně ho těší, když jsou jeho děti úspěšnější než on. Proto by mělo být jeho snahou osamostatňovat své kolegy, předávat jim odpovědnost a pravomoce – postupně se přesunout od instruování k delegování.

Obě tyto fáze (a všechny mezifáze mezi nimi) se vyznačují tím, že se sice mění způsob komunikace a vzrůstá vzájemná důvěra, ale rozhodně je společná nutnost výměny informací. Pokud má manažer veškeré informace o průběhu řešení svěřených úkolů a je schopen být online automaticky informován o postupu prací, novinkách, změnách atd., získává klíčovou manažerskou výhodu. Je schopen včas pomoci týmu, dodat informace, které mohou být pro další směřování zásadní.

A pozor, není to tak, že zasahuje do pravomocí týmu, které jim delegoval. Pouze vytváří týmu lepší podmínky pro splnění cíle jejich projektu.

To je jen zlomek konkrétních situací, kdy schopnost manažera sledovat na pozadí projekty, které delegoval, zásadním způsobem ovlivnila výsledek, aniž by tým měl dojem, že se jim manažer vměšuje do práce. Takřka neocenitelné je, že průběžné sledování informací umožňuje dodávat tyto informace IHNED.

Umíte si představit, kolik zbytečné práce, chyb a zklamání lze takto předejít?

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena