ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Zpět na všechny reference

Jak v KARAT Software používají ALITEO

Klíčový nástroj pro řízení týmů, projektů a helpdesku

Produktem ALITEO jsme získali komplexní nástroj pro řízení týmů, projektů a helpdesku. Vyvíjíme jej a neustále optimalizujeme na základě našich rozsáhlých zkušeností z více než 850 firem tak, aby naplňoval nejnáročnější potřeby našich klientů.

ALITEO z pohledu managementu

Využití nástroje ALITEO naší firmě přináší zásadní výhody při řízení týmů a souvisejících agend. Umožňuje systematicky rozdělovat pracovníky do skupin a týmů, každému týmu plánovat porady, zadávat úkoly, sdílet přílohy a mnoho dalšího.

Efektivní řízení porad

Efektivní řízení porad a jejich programu včetně důsledné přípravy je pro chod firmy naprosto klíčové. Právě v tomto bodě nám ALITEO poskytuje neocenitelnou podporu. Před každou poradou stanovíme body k jednání, aby si je účastníci mohli předem promyslet. Díky tomu se délka porad zkracuje na nezbytné minimum a proberou se všechny důležité body. Z porad přímo k jednotlivým bodům vznikají zápisy, ze kterých můžeme snadno zadávat úkoly příslušným řešitelům, určovat termíny apod.

To zajišťuje, že se žádný důležitý bod neztratí a všichni zúčastnění mají k dispozici kompletní historii celého úkolu. Máme přehled o tom, kdo byl přítomen na poradě, kdo přidal který bod jednání a jak se k němu jednotliví účastníci vyjádřili.

ALITEO umožňuje také snadnou synchronizace porad a úkolů s kalendářem. Díky tomu můžeme úkoly přímo přesouvat do kalendáře a plánovat si pracovní den.

Příklad z dnešního dne

Jedním z konkrétních příkladů použití nástroje ALITEO je situace, kdy aktuálně řešíme strategii spojenou s náborem nových kolegů, kde potřebujeme schválení vybraných bodů širším vedením firmy. Zadali jsme tedy tyto body na program porady vedení, kde budou projednány, účastníci se k nim vyjádří, přičemž vše bude zaznamenáno v nástroji ALITEO. Tímto způsobem máme celý proces pod kontrolou a získáváme včasnou zpětnou vazbu.

Mentoring

Aktivně využíváme také mentoring. Z pozice managementu vidíme, kdo má kolik úkolů a kolik jich je po termínu, což nám umožňuje lépe plánovat. Předpřipravené dashboardy s vizualizací úkolů a časovými diagramy nám poskytují dokonalý přehled. S jejich pomocí sledujeme i spokojenost našich kolegů.

„Díky Dashboardům přehledně vidím, které úkoly jsou splněné a které jsou po termínu. Vidím i úkoly, ke kterým se mám ze své pozice vyjádřit.“
Martin Válek
generální ředitel, KARAT Software a.s.

Jak řídíme projekty

Pro řízení projektů využíváme ALITEO v kombinaci s naším interním modulem projektového řízení v Informačním systému KARAT. Projekt samotný vzniká v našem systému KARAT, kde definujeme veškeré klíčové aspekty. S pomocí synchronizačního modulu a rozhraní API přechází projektové řízení plynule do nástroje ALITEO. Tam následně pracujeme s požadavky a odpověďmi v průběhu celého životního cyklu projektu.

V rámci IS KARAT řešíme také operativní plánování, což zahrnuje definování začátku a konce projektu a rezervaci kapacit pracovníků, aby bylo zřejmé, kdo a kdy má co dělat. Tuto informaci si řešitelé projektu mohou vizualizovat přímo v ALITEO.

Strukturování projektu probíhá pomocí jednotlivých podsekcí (etap), kde definujeme začátek a konec a specifické úkoly, které musí být splněny v rámci dané etapy. To v našem případě zahrnuje například nastavení, školení, customizaci, testování a další kroky projektu.

Důležitou součástí je také správa dokumentů a souvisejících porad, které jsou k dispozici přímo u daného projektu. Od samého počátku řídíme realizaci prostřednictvím interních úkolů, což nám umožňuje udržovat přehled o průběhu projektu a včas reagovat na případné problémy.

Během testovacího režimu i ostrého provozu hrají aktivní úlohu také naši zákazníci. Přímo v Informačním systému KARAT mohou zadávat požadavky a ty jsou automaticky synchronizovány do nástroje ALITEO. Zákazník vystupuje v roli externího uživatele ALITEO, kde probíhá veškerá následná komunikace k požadavku. Zákazník zde jeho uzavřením potvrzuje, že byl vyřešen úspěšně, a schvaluje výsledek.

Pracovní výkazy

V rámci IS KARAT evidujeme čas na vyřešení konkrétního požadavku přímo v nástroji ALITEO. Pracovní výkazy používáme jako podklad pro fakturaci zákazníkům a výpočet mezd zaměstnanců od vývojářů po administrativní pracovníky.

ALITEO tak přispívá k transparentní a efektivní správě celého projektového cyklu.

Řízení helpdesku

ALITEO hraje klíčovou roli také v našem procesu řízení helpdesku a péče o naše zákazníky, protože umožňuje rychle a efektivně spravovat jejich požadavky. Zákazníci mohou snadno své požadavky zadávat přes IS KARAT, odkud se okamžitě synchronizují do nástroje ALITEO.

Díky systému kvalifikace můžeme rychle určit charakter požadavku, tedy zda se jedná o chybu, dotaz nebo odbornou konzultaci. V případě chybových požadavků automaticky spouštíme proces přiřazení kompetentní osoby pro jejich okamžité řešení. Sledování spokojenosti zákazníka je pro nás zásadní, a právě díky automatické synchronizaci mezi IS KARAT a ALITEO mají naši zákazníci možnost snadno sledovat stav svých požadavků a aktuální informace týkající se jejich řešení.

ALITEO nabízí i možnost část procesů automatizovat. Například v okamžiku, kdy je na základě podnětu od zákazníka vydán opravný patch, dostává zákazník automaticky informaci o jeho nasazení.

Celkově nám ALITEO umožňuje poskytovat vynikající zákaznický servis a reagovat rychle a efektivně na požadavky našich zákazníků, což přispívá k udržování vysoké míry jejich spokojenosti.

Zaujala vás tato reference?
Pošlete ho a nebo nasdílejte svým kolegům a přátelům.
KARAT Software a. s.
O společnosti
Společnost KARAT Software je významným výrobcem a dodavatelem komplexních informačních systémů a doprovodných služeb s výhradně českým kapitálem a více než třicetiletými zkušenostmi ve svém oboru.
Odvětví
Vývoj software
Velikost
100+ zaměstnanců
Máte zájem o podobné řešení?
Zanechte nám váš kontakt a my se vám ozveme, nebo nás kontaktujte přímo vy.

Podobné reference

Všechny reference
Přečíst případovou studii

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena